Gratis verzending vanaf €80 NL (€100 DE)

Delivery time 2-3 working days

Wish list

Wish list

Privacy policy Manzaram

Manzaram verzamelt via haar website en Applicatie persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Manzaram over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit privacybeleid proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Manzaram staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit privacybeleid aandachtig door te nemen voordat je van onze Website en Applicatie gebruik maakt.

1. Table of contents

This privacy policy addresses the following topics:

 1. Table of contents
 2. Who are we?
 3. Contact met Manzaram
 4. Automatically generated information
 5. Mijn Manzaram Account
 6. Orders
 7. Additional services
 8. Newsletters
 9. Personalised offers
 10. Cookies
 11. Statistical research
 12. Retention of Information
 13. Provision to third parties
 14. Protection of your information
 15. What are your rights?
 16. Minors
 17. Changes to this Privacy Policy
 18. Questions or complaints?

2. Who are we?

Manzaram is een onderneming met verschillende vestigingen waar kleding, schoeisel en accessoires worden aangeboden aan particulieren. Wij maken een weldoordachte keuze uit het grote aantal producten en proberen de klant zo goed mogelijk op een verantwoorde wijze te bedienen. Manzaram houdt zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail.

Manzaram is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Manzaram VOF

KvK: 34205333

Phone number: 0687114092

E-mailadres: info@Manzaram.nl

3. Contact met Manzaram

Als je contact opneemt met Manzaram omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Manzaram, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Manzaram kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Manzaram, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantervaring te optimaliseren.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Manzaram een verzoek doet om inzage in de Informatie die Manzaram over jou opslaat of als jij Manzaram verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 15 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

4. Automatically generated information

Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Manzaram bepaalde Informatie nodig. Manzaram verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Manzaram, namelijk het belang van Manzaram om haar Websites en Applicaties te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

Verder gebruiken we een deel van deze gegevens om de app op basis van jouw zoek- en koopgedrag te personaliseren. Zo maken we Manzaram voor jou op maat en kunnen we je nog persoonlijker helpen. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld je eerdere bestellingen, je IP-adres en het surf- en zoekgedrag dat is opgeslagen met cookies.

5. Mijn Manzaram Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Manzaram via de Website en Applicaties aanbiedt, moet je een Mijn Manzaram Account aanmaken (zie aanvullende algemene voorwaarden).

Wanneer je het Mijn Manzaram Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit privacybeleid besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Manzaram Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. Dit gebruik van jouw Informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent met betrekking tot je gebruik van de diensten die Manzaram jou via de Website en Applicatie aanbiedt.

De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Manzaram Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Manzaram Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Manzaram en aan het Mijn Manzaram Account gekoppeld. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Manzaram Account al eerder Informatie aan Manzaram hebt verstrekt, zal Manzaram deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Manzaram Account. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.   

Lists and favourite products

Op de website kun je lijstjes maken en je favoriete producten selecteren. Indien je dit doet als je al een Mijn Manzaram Account hebt aangemaakt, wordt deze informatie door Manzaram opgeslagen en aan het Mijn Manzaram Account gekoppeld. Manzaram kan deze Informatie op basis van de door jou gegeven toestemming gebruiken om je op speciale aanbiedingen te attenderen of om specifiek voor jou relevante advertenties te tonen.

6. Orders

Via de Applicatie kun je, indien je een Mijn Manzaram Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.

Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Manzaram Account. Deze verwerkingen van jouw Informatie zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, namelijk om je bestellingen te kunnen bezorgen en te factureren.

Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken en de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Manzaram Account gekoppeld.

Verder slaat Manzaram de door jouw geplaatste Bestellingen en de gekozen manier van bezorging op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Manzaram Account gekoppeld.

Orders insight

Manzaram slaat Informatie over jouw Bestelling op om jou inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Mijn Manzaram Account kun je Informatie over eerdere Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn. We verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken.

Personalised offers 

De hierboven vermelde Informatie verkregen in het kader van je Mijn Manzaram Account wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Product recall

Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Manzaram het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Manzaram jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Manzaram, namelijk het belang van Manzaram bij het voorkomen van onveilige situaties en het beschermen van haar klanten. Ook bestaat de mogelijkheid dat MANZARAM wettelijk gehouden is een recall uit te voeren.

Abuse

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Manzaram biedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze vervolgens te annuleren, zal Manzaram jouw Mijn Manzaram Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Manzaram zal jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van Manzaram maakt. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Manzaram, namelijk de preventie van misbruik van diensten.

This includes making obscene gestures, making sexual propositions, making threats or discriminating on the basis of religion, appearance and gender. This list is not exhaustive and may include other types of irregularities or inaccuracies.

Legitimation 

Manzaram kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kan Manzaram de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

7. Additional services

Binnen het Mijn Manzaram Account biedt Manzaram je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken. De doeleinden en gronden voor verwerking van de aanvullende Informatie worden op het moment van verstrekking aan je bekend gemaakt.

Manzaram verwerkt de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Manzaram zal deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Mijn Manzaram Account.

8. Newsletters

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Manzaram worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Manzaram gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Manzaram kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Manzaram verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

9. Personalised offers

Op grond van de Informatie die door Manzaram is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Manzaram haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht.

We make use of such tools as:

 • The products you purchase
 • The amount you spend on orders
 • The functionalities you use
 • Your surfing behaviour on the website
 • Data collected using cookies

Bovengenoemd gebruik van jouw Informatie zal alleen plaatsvinden indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen naar info@Manzaram.com.

10. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit privacybeleid ook de bepalingen uit het Cookiebeleid van Manzaram van toepassing. Het Cookiebeleid vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

11. Statistical research

Manzaram streeft er naar om jou een website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Manzaram continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen op haar Website of Applicaties kan aanbrengen. 

Manzaram kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Manzaram op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Manzaram hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

12. Retention of Information

Manzaram zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

13. Provision to third parties

Zonder jouw toestemming zal Manzaram jouw Informatie niet aan derde partijen (anders dan door Manzaram ingeschakelde verwerkers) verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Manzaram maakt bij het aanbieden van de Applicatie in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Manzaram heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Jouw Informatie wordt in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) opgeslagen. De mogelijkheid bestaat echter dat Manzaram bepaalde (gepseudonimiseerde) Informatie opslaat op servers buiten de EER. Waar Manzaram de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Manzaram kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Manzaram kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Manzaram jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Website en in de Applicatie kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Manzaram verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Manzaram heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacybeleid geldt. Dit privacybeleid van Manzaram heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Manzaram is verkregen. Manzaram accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

14. Protection of your Information

Manzaram hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Manzaram heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15. What are your rights?

Under the privacy legislation, you have a number of rights as a data subject. This chapter within the privacy policy states which rights are involved and how you can invoke these rights.

Response

We will try to respond to your requests as quickly as possible and in any case within one month. However, we may need more time. If that is the case, we will inform you before the end of the month referred to above. The extra time will not exceed two months.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: info@manzaram.nl.

Verder is het mogelijk om via het Mijn Manzaram Account verzoeken te doen. Ook kun je in je Mijn Manzaram Account zelf bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen.

To ensure that the information you are requesting really belongs to you, we ask you to send along a valid ID. Please make the social security number shown on your ID illegible.

We may refuse a request from you, for example, because your request is unfounded or excessive or because we cannot or do not have to comply with it (legally). We will also inform you of any rejection. Furthermore, we may ask you to identify yourself before processing your request.

Please note that, in the event that we reject your request, you have the right to lodge a complaint with the Personal Data Authority.  

right of inspection

You have the right to request to know whether we are processing personal data relating to you. If so, we will provide you with a copy of the personal data collected about you in accordance with the law.

Right to rectification

You have the right to request the rectification of inaccurate personal data concerning you. If possible, you also have the right to provide additional personal data to complete the collection of your personal data.

Right to be forgotten

You have the right to request the deletion of (certain) personal data relating to you (the right to be forgotten). If your request is granted, we will delete the personal data in question.

Right to restriction

You have the right to request the restriction of your personal data. This means that, if the restriction request is honoured, we will not further process your personal data during the period of the restriction, unless this is permitted by law.

Right to object

You have the right, under certain circumstances, to object to the processing of your personal data, for example if we are processing your personal data based on legitimate interests. If you object, we will weigh your privacy interests against our business interests. If your interests outweigh the interests at stake, we will not further process your personal data.

If your personal data is used for direct marketing, you can always object to the processing. In that case we will no longer process your personal data for that purpose.

16. Minors

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Manzaram. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Manzaram zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacybeleid heeft gelezen, worden gegeven.

17. Amendments to this Privacy Policy

This privacy policy is subject to change. These changes will be announced on the Website and/or via the Application.

18. Questions or complaints?

Mocht je nog vragen of klachten hebben over dit privacybeleid dan kun je een bericht sturen naar info@manzaram.nl.

Follow us
TOP

SHOPPING BAG 0

ACCOUNT
Wish list

Wish list

Login

Create an account

Your personal information is used to support your experience on this site, to manage access to your account and for other purposes as described in our Privacy Policy.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.