Gratis verzending vanaf €80 NL (€100 DE)

Lieferzeit 2-3 Arbeitstage

Wunschzettel

Wunschzettel

Haftungsausschluss Manzaram

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Manzaram. U verklaart uitdrukkelijk dat u instemt met de toepasselijkheid van deze disclaimer door gebruik te maken van de website voor aankopen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via de website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten aangeboden via de website.

Nutzung der Website

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website van Manzaram. Manzaram neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van haar website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Echter kan Manzaram niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Manzaram kan geen garantie geven dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Manzaram wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van haar website.

Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen

Manzaram blijft zich inspannen voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie over producten, prijzen, status van bezorging, acties en voorwaarden op de website. Manzaram behoudt zich het recht om de aangeboden informatie over producten, prijzen, acties en voorwaarden, te corrigeren en aan te passen. Manzaram aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie die productbeschrijvingen en productlabels kunnen bevatten.

Nutzung von Informationen

Manzaram behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder de vormgeving, teksten, grafisch materiaal, huisstijl en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van de Manzaram website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Manzaram of de rechthebbende. U mag de informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Manzaram en dat u de informatie ongewijzigd laat.

Anwendbares Recht

Op de Manzaram website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor personen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Über den Haftungsausschluss

Manzaram behoudt zich het recht voor de op of via de Manzaram website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Folgen Sie uns
TOP

EINKAUFSTASCHE 0

KONTO
Wunschzettel

Wunschzettel

Anmeldung

Ein Konto erstellen

Ihre persönlichen Daten werden verwendet, um Ihre Erfahrung auf dieser Website zu unterstützen, den Zugang zu Ihrem Konto zu verwalten und für andere Zwecke, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben.

Passwort-Wiederherstellung

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail Adresse ein. Sie erhalten per E-Mail einen Link zur Erstellung eines neuen Passworts.